Esentürk: Sağlıklı Türk  Kağan  Kandemir: Sağlam kan, kanı sağlam olan kimse, sağlam demir  Tamer: Bütünüyle yiğit, tam yiğit  Yalman: Düz, çıplak ve yassı taş; mızrak ucu; dik, sarp, yalçın  Aşkın: Ã‡ok, fazla, üstün, üzüm bağ ve asmalarında yeni göğeren dallar, dalların ucundaki yapraksız, meyvesiz uzantılar  Erman: Er kişi, yiğit kişi  Türkçe Erkek İsimleri - İsimlerin anlamlarına göre kapsamlı liste. Home » Türkçe İsimler » Erkek: Türkçe Erkek İsimleri. E  Çocuğa güzel isim koymak çok mühimdir. Yıldıray: Parıldayan Ay, ışık saçan Ay  Sümer: Aşağı Mezopotamya'da bir bölge Sümer ülkesi; M.Ö. Caner: Yürekten sevilecek kimse  Tuna: Kara ormanlardan doğup Karadeniz'e dökülen, Avrupa'nın Volga'dan sonra en uzun ırmağı  Ulubay: Yüce ve zengin kimse  Başhan: Hanların başı 

Erkek İsimler. Zeynel: Zeynelabidin'in kısaltılmışı  Sönmez: Sürekli olarak yanar, hiç sönmeden yanar  Ferdi: Bireysel, tek başına. Mert: Sözünün eri; yiğit bahadır, batur  Koçer: Koç yiğit, yiğitler yiğidi  Sanalp: Ãœnlü yiğit  Alp: Yiğitler yiğidi yiğit, kahraman, bahadır, yürekli, babayiğit  Giray: Uygun, yaraşır, eski Kırım hanlarının ünvanı  Arapça ivaz ke­limesinin bozulmuş şekli. Öztekin: Biricik kimse, benzeri olmayan kimse; öz şehzade, tam bir şehzade  Burhan: Bir şeyi ispat etme aracı, delil  Tanalp: Åžafak gibi aydınlık ve yiğit; şafak yiğidi  Engin: Yüksek olmayan, düzey bakımından düşük, denizin, karasularından Uzakta bulunan geniş bölümü, ucu bucağı görünmeyecek denli geniş 
Berk: Sert, sağlam, katı 2.Yıldırım  Yiğit: Güçlü ve yürekli; delikanlı, genç, genç adam  Yener: Oyun, yarış, savaş gibi şeylerde karşısındakine üstün gelir  Polatalp: Ã‡elik yiğit  Alper: Yiğit er, yiğit kişi, babayiğit, yiğit erkek  Müslüman Erkek İsimleri - İsimlerin anlamlarına göre kapsamlı liste. En Güzel Erkek İsimleri. Taylan: Uzun boylu ve yakışıklı kimse  Eser: Yel, sert esen yel; esme işini yapar, esinti olur yel olur  Arapça Erkek İsimleri - İsimlerin anlamlarına göre kapsamlı liste. 'Abd' hecenin kadınlar için geçerli şekli 'Ama(t)', bkz. Önemli olan daima adın anlamıdır. mavikadin.com bağlantı verdiği sitelerin içeriğinden sorumlu değildir. Akmeriç: "Ak gibi Meriç" duru sulu meriç, Alkan: Kızıl kan  Feridun: Tek başına, eşsiz.

merhabalar .


Acun: Sonsuz uzay içindeki gök varlıklarının tümü, dünya, evren 

"kökünü derinlemesine sal" "kökleş yerleş" anlamında buyruk 

Yiğitalp: Yiğitler yiğidi, erler eri  Öztunç: Tunç gibi sağlam kimse, özü tunç 

Sing Ash Voice, Spring Symphony Composer, Ms Splosion Man (switch Review), Game Session No Longer Available, Blast Corps Sequel, Jesse Barrett Missing, Something About Love Quotes, Cubesat Radio, Affine Cipher Code In C, Darwin Thompson Fantasy Outlook 2019, Excavator 123, Moon Landing Video For Kids, Sherlock Holmes: Crimes And Punishments Walkthrough Riddle On The Rails, Innermission Hammond, In, Presume Vs Assume, Research Space Meaning, The Murders At White House Farm Series, Dolphin Wii Motion Plus, S-des Algorithm In Python, Timeline Of Rulers Of The World, Blueprint Medicines Careers, Probiotics For Cervical Dysplasia, Miracle Run Meaning, Life Of An Astronaut Essay, What Did Jimmy Garoppolo Say To Erin Andrews, Lloyd Exeter Occupation, Nasah In Hebrew, Slingshot For Sale, Simone Biles Courage To Soar Full Movie, Patrick Mahomes Salary 2020, Steve Wozniak Net Worth,